Samarbeten

Hedlundgruppen samarbetar med och stödjer Hjärt-Lungfonden, SOS Barnbyar och Barncancerfonden. Det är främst grafiska produkter som julkort, paketpapper, juladresser mm som säljs till förmån för fonderna.

Välgörenhetsprodukter skickar en signal om omtanke och engagemang och bidrar med väsentliga belopp till vidare forskning för att kunna förhindra sjukdomarna. För att undvika den otydlighet i bidragsdel som uppstår när andelen anges procentuellt, arbetar Hedlundgruppen med ett fast belopp per produkt som går till fonderna. På varje produkt står också tydligt hur många kronor som går till välgörenhet.

Läs gärna mer om respektive organisations arbete med att rädda liv www.barncancerfonden.se, www.sos-barnbyar.se www.hjartlungfonden.se