Samarbeten

Hedlundgruppen samarbetar med och stödjer Hjärt-Lungfonden, SOS Barnbyar och Barncancerfonden. Det är främst grafiska produkter som julkort, paketpapper, juladresser mm som säljs till förmån för dessa organisationer. Välgörenhetsprodukter skickar en signal om omtanke och engagemang och bidrar med väsentliga belopp till vidare forskning för att kunna förhindra sjukdomarna och till att barn får växa upp i trygghet. För att undvika den otydlighet i bidragsdel som uppstår när andelen anges procentuellt, arbetar Hedlundgruppen med ett fast belopp per produkt som går till Hjärt-Lungfonden, SOS Barnbyar och Barncancerfonden. På varje produkt står också tydligt hur många kronor som går till välgörenhet.

Läs gärna mer om respektive organisations arbete  www.barncancerfonden.se, www.sos-barnbyar.sewww.hjart-lungfonden.se